من و تو

  متن آهنگ من و تو

  میون گفتگوی ما ، نم نم بارون نمی یاد
  چتر و ببند تو جاده مون عطر بهارون نمی یاد

  ما زیر بارون بهار رفتیم و عاشق نشدیم
  داغ به دلامون زدیم و بازم شقایق نشدیم

  من و تو عاشق نشدیم ، دلای ما پر ندارن
  کلاه دادیم نفهمیدیم که عاشقا سر ندارن

  من و تو عاشق نشدیم ، دلای ما پر ندارن
  کلاه دادیم نفهمیدیم که عاشقا سر ندارن

  میون گفتگوی ما ، نم نم بارون نمی یاد
  چتر و ببند تو جاده مون عطر بهارون نمی یاد

  ما زیر بارون بهار رفتیم و عاشق نشدیم
  داغ به دلامون زدیم و بازم شقایق نشدیم

  من و تو عاشق نشدیم ، دلای ما پر ندارن
  کلاه دادیم نفهمیدیم که عاشقا سر ندارن

  من و تو عاشق نشدیم ، دلای ما پر ندارن
  کلاه دادیم نفهمیدیم که عاشقا سر ندارن

من و تو


Download من و تو

اشتراک گذاری