یگانهیگانه


  متن آهنگ یگانه از حمیرا

  ای یگانه
  ای تو مثل من غمین
  زندگی سرود عاشقانه نیست

  قصه و حکایت و فسانه نیست
  زندگی من و تو نیست

  زندگی بهانه نیست
  ای یگانه

  ای نزدیکتر به من از من تو
  ای خوبتر به تو از تو من

  زندگی بهانه نیست
  چاره جز جدایی ی من و تو نیست

  راه ما یک کوره راهه یک سرابه
  عمرما حبابه نفش روی آبه

  عشق ما یک آرزوی بی فروغه
  یا حدیث عشق و عاشقی دروغه
  ای یگانه

  قهر کودکانه ی تو گریه ی شبانه ی من
  شکوه و شکایت تو اشک بی بهانه ی من

  پوچه همه پوچه همه پوچ
  ای یگانه

  قهر کودکانه ی تو گریه ی شبانه ی من
  شکوه و شکایت تو اشک بی بهانه ی من

  پوچه همه پوچه همه پوچ
  پوچه همه پوچه همه پوچ
  ای یگانه

  ای تو مثل من غمین
  زندگی سرود عاشقانه نیست

  قصه و حکایت و فسانه نیست
  زندگی من و تو نیست

  زندگی بهانه نیست
  زندگی من و تو نیست
  زندگی بهانه نیست
  زندگی من و تو نیست
  زندگی بهانه نیستارسال آهنگ یگانه
به اشتراک گذاری آهنگ یگانه

Suggest Correction of yeganeh by Homeyra Name or Credits