کویر (ابی)کویر (ابی)


  متن آهنگ کویر (ابی) از ابی

  من کویرم , من کویرم
  دشت تب کرده ی پیرم
  نفسم مرده تو سینه
  عطشم کرده اسیرم

  من کویر خشک و پیرم
  که طراوت نپذیرم

  توی رویاها می بینم
  روز میلاد بهارم
  مثل یک جنگل سبزم
  عطر پاک سبزه زارم

  اما این مثل یک خوابه
  تن من تشنه ی آبه
  بوته های خشک و زردم
  زیر تیغ آفتابه

  نقش رویای بهاران
  در نگاه من نشسته
  توی رگهای تن من
  حسرت بارون نشستهارسال آهنگ کویر (ابی)
به اشتراک گذاری آهنگ کویر (ابی)

Suggest Correction of Kavir (Ebi) Name or Credits