گل واژه (ابی)

  متن آهنگ گل واژه (ابی)

  وقتی که من عاشق می شم دنیا برام رنگ دیگه ست
  صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه ست
  وقتی که من عاشق می شم ترانه هام عاشقترن
  گل واژه های شعر من رنگ گلا رو می برن

  عشق واسه من یه معجزه ست تو لحظه های بی امید
  تو صبح سردم مثل طلوع خورشید
  فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه
  ناجی قلبم عشقه بدون تردید

  وقتی که من عاشق می شم دنیا برام رنگ دیگه ست
  صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه ست
  وقتی که من عاشق می شم ترانه هام عاشقترن
  گل واژه های شعر من رنگ گلا رو می برن

  وقتی که من عاشق می شم عاشقتر از من دیگه نیست
  تو جون سپردن واسه عشق هیچکی سر از من دیگه نیست
  دار و ندارمو می خوام به پای عشقم ببازم
  می خوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم

  وقتی که من عاشق می شم فصل دوباره موندنه
  فصل رباعی و غزل، وقت ترانه خوندنه
  وقت تو بیداری شبو به مرز صبح رسوندنه

  وقتی که من عاشق می شم دنیا برام رنگ دیگه ست
  صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه ست
  وقتی که من عاشق می شم ترانه هام ...

گل واژه (ابی)


ارسال آهنگ گل واژه (ابی)

اشتراک گذاری