خدای آسمون هاخدای آسمون ها


  متن آهنگ خدای آسمون ها از طوفان

  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  دستا بیگانه قلبها توخالی
  حرفا دروغ عشقها پوشالی
  دوست دارم ها فقط یه حرفه
  عمرش قد یه گوله برف

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  هر کسی توی دنیا صبح که شد
  به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
  اما عشقی که امروز تا فردا
  تو قلبا بمونه پیدا نمیشه

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  هر کسی توی دنیا صبح که شد
  به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
  اما عشقی که امروز تا فردا
  تو قلبا بمونه پیدا نمیشه

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا


  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونادانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان
به اشتراک گذاری آهنگ خدای آسمون ها

Suggest Correction of Khodayeh Asemoonha Name or Credits