ای خداای خدا


  متن آهنگ ای خدا از هایده

  ای خدا ای خدا ای خدا آآآ
  دیگه دنیا واسه من تاریکه
  زندگی کوره رهی باریکه
  آخر قصه من نزدیکه
  این منم از همه جا وا مانده
  از همه مردم دنیا رانده
  رانده و خسته و تنها مانده
  ای خدا ای خدا ای خدا

  عشق بی غم توی خونه
  خنده های بچه گونه
  به دلم شد آرزو
  بازی عمرمو باختم
  کاخ امیدی که ساختم
  عاقبت شد زیر و رو
  ای خدا ای خدا ای خدا

  تو بر من ای فلک بیداد کردی
  دل شاد مرا ناشاد کردی
  شکستی در گلویم شوق آواز
  نصیبم نصیبم ناله و فریاد کردی

  ای خدا ای خدا ای خدا
  دیگه دنیا واسه من تاریکه
  زندگی کوره رهی باریکه
  آخر قصه من نزدیکه
  این منم از همه جا وا مانده
  از همه مردم دنیا رانده
  رانده و خسته و تنها مانده
  ای خدا ای خدا ای خدادانلود آهنگ ای خدا هایده
به اشتراک گذاری آهنگ ای خدا

Suggest Correction of Ey Khoda Name or Credits