آواز پری ها

  متن آهنگ آواز پری ها

  شعله زد عشق و من از نو
  نو شدم
  پر شدم از عشق تو
  مملو شدم
  شوق شیدایی مرا از من گرفت
  من به خود برگشتم از تو
  تو شدم

  آه ، با تو من چه رعنا می شوم
  آه ، از تو من چه زیبا می شوم
  عطر لبخنده خدا می گیرم و
  شکل آواز پری ها می شوم

  با تو من هم جامه ی شب می شوم
  هم طپش با گرگره تب می شوم
  با تو من هم بستره گلبرگ ها
  از شکفتن ها لبالب می شوم

  شعله زد عشق و من از نو
  نو شدم
  پر شدم از عشق تو
  مملو شدم
  شوق شیدایی مرا از من گرفت
  من به خود برگشتم از تو
  تو شدم

  آه ، با تو من چه رعنا می شوم
  آه ، از تو من چه زیبا می شوم
  عطر لبخنده خدا می گیرم و
  شکل آواز پری ها می شوم

  آه ، هستی جز تمنای تو نیست
  آه ، لذت جز تماشای تو نیست
  یک نفس دور از تو باشم ، مرده ام
  زندگی جز مرگ در پای تو نیست

  شعله زد عشق و من از نو ،
  نو شدم
  پر شدم از عشق تو
  مملو شدم
  شوق شیدایی مرا از من گرفت
  من به خود برگشتم از تو
  تو شدم

  آه ، با تو من چه رعنا می شوم
  آه ، از تو من چه زیبا می شوم
  عطر لبخنده خدا می گیرم و
  شکل آواز پری ها می شوم

آواز پری ها


Download آواز پری ها

اشتراک گذاری