ساعت شومساعت شوم


  متن آهنگ ساعت شوم از داریوش

  توی این ساعت شوم ، توی این فصل کبود
  وسط تعزیه ی هیشکی نیست ، هیشکی نبود
  توی هیر و ویر این جشن جنجال سکوت
  کی صداتو برده میهن خشم آلود
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومده
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومده

  مگه تو تقویم سکون ، ستاره تو چاه کیه
  سال روی شاخ چی و خندق سر راه کیه
  بگو تو فال قهوه مون ،عجوزه بدخواه کیه
  آفتاب لب بوم کی و عقرب روی ماه کیه
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومده
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومده

  خونه از گریه پره ، کوچه از مرگه غزل
  توی ویرونیه باغ ، نعش گل بغل بغل
  قطره ای اشک اینجا ، شعله ای آب اونجا
  پاره ای گل اینجا ، تیکه ای ماه اونجا
  کوچه تا کوچه هراس ، خونه تا خونه عزا
  دل به دل نفرین و لب به لب نعش دعا
  لشگر گل خوار رو کی به راه انداخته
  خواهر خورشید و کی به چاه انداخته
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومده
  خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده
  که از پی این همه شب ، شب رفته و شب اومدهدانلود آهنگ ساعت شوم داریوش
به اشتراک گذاری آهنگ ساعت شوم

Suggest Correction of Saat E Shoom Name or Credits