جان مریم (نازنین مریم - گل مریم)جان مریم (نازنین مریم - گل مریم)


  متن آهنگ جان مریم (نازنین مریم - گل مریم) از محمد نوری

  وای گل سرخ و سپیدم کی می‌آیی؟
  بنفشه برگ بیدم کی می‌آیی؟
  تو گفتی گل درآید من می‌آیم؟
  وای گل عالم تموم شد کی می‌آیی؟

  جان مریم چشماتو واکن، منو صدا کن
  شد هوا سفید، در اومد خورشید
  وقت اون رسید که بریم به صحرا
  وای نازنین مریم

  جان مریم چشماتو واکن منو صدا کن
  بشیم روونه، بریم از خونه
  شونه به شونه، به یاد اون روزها
  وای نازنین مریم

  باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم
  کاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم
  خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه
  دل نمی‌دونه چه کنه با این غم
  وای نازنین مریم

  بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو
  بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گندمارو
  بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو
  بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم

  باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم
  ای کاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم
  خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه
  دل نمی‌دونه چه کنه با این غم
  وای نازنین مریم، وای نازنین مریم
  وای نازنین مریمدانلود آهنگ جان مریم (نازنین مریم - گل مریم) محمد نوری
به اشتراک گذاری آهنگ جان مریم (نازنین مریم - گل مریم)

Suggest Correction of Janeh Maryam (Nazanin Maryam Goleh Maryam) Name or Credits