نای و دف,آسمون (شیرازی)نای و دف,آسمون (شیرازی)


  متن آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی) از سیما بینا

  آسمون کاری ندار حالا یارم بیداره

  مو میرم ماچی کنم حالا گر خون بباره

  وای ارمون شو رفته

  یار قد باریکم خو رفته

  بیا بریم شاه چراغ حالا عهدی ببندیم

  هر کدوم عهد بشکنیم حالا کمر نبندیم

  وای ارمون شو رفته

  یار قد باریکم خو رفتهدانلود آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی) سیما بینا
به اشتراک گذاری آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی)

Suggest Correction of Nay and Daf, Asemoon (Shirazi) Name or Credits