طنازطناز


  متن آهنگ طناز از معین

  طناز من ای ناز من ای ناز
  ناز من ای ناز
  باز از تو می گم تو شعر و آواز
  تو شعر و آواز
  باز با هم می خندیم
  باز با هم می رقصیم
  اما نه به این سازاما نه به این ساز  طناز من ای ناز من ای ناز
  باز از تو می گم تو شعر و آواز
  این زندگی این جور نمی مونه
  عشق من ازم دور نمی مونه
  صاحب داره دنیا همه کاراش
  این جوری که ناجور نمی مونه
  این جوری که ناجور نمی مونه


  دنیام که به تاریکی شبهاست
  تو چشمای من اشک یه دریاست
  آخ اونچه منو زنده می ذاره
  عشق تو عزیز و عشق فرداست
  عشق تو عزیز و عشق فرداست
  گفتم که خدا عزیزترینه
  نازش بکشیم که نازنینه
  باز رد می شه ابر پاره پاره
  مهتاب میاد و ماه و ستاره
  مهتاب میاد و ماه و ستاره  طناز من ای ناز من ای ناز
  ناز من ای ناز
  باز از تو می گم تو شعر و آواز
  تو شعر و آواز
  باز با هم می خندیم
  باز با هم می رقصیم
  اما نه به این سازاما نه به این سازدانلود آهنگ طناز معین
به اشتراک گذاری آهنگ طناز

Suggest Correction of Tannaz Name or Credits