فریبافریبا


  متن آهنگ فریبا از شادمهر عقیلی

  هم خوان:
  هنوز عشقت فریبا ، تو قلبم خونه داره
  از اون قهر و اداهاش ، تو چشام خون می باره

  شادمهر عقیلی:
  من فریبا رو می خوام ، خدا خودش اینو می دونه
  این دل دیوونه هر شب واسه اون آواز می خونه
  تو فریبایی ، هم چون گل هایی ، بس کن این رنج و عذابم
  بی تو در دنیا ، مونده ام تنها ، بی ثمر هم چون سرابم
  اون ستاره ی شبم ، تویی تو
  مونده اسمش رو لبم ، تویی تو
  اون که واسش در تبم ، تویی تو
  خونه ی دل همیشه ، انتظارت می کشه
  اگه تو پیشش بیای ، دیگه تنها نمی شه

  هم خوان:
  دیگه تنها نمی شه وای

  شادمهر عقیلی:
  دیگه تنها نمی شه

  الهی عشق پاکم ، دوباره غم نگیره
  دیگه آسمون دل ، ابر ماتم نگیره

  هم خوان:
  حالا ، تو ، اون فریبای منی ، نو گل زیبای منی

  شادمهر عقیلی:
  اینو می دونی

  هم خوان:
  امید و هستی منی ، غرور و مستی منی

  شادمهر عقیلی:
  آفت جونی

  هم خوان:
  هنوز عشقت فریبا ، تو قلبم خونه داره
  از اون قهر و اداهاش ، تو چشام خون می باره

  شادمهر عقیلی:
  من فریبا رو می خوام ، خدا خودش اینو می دونه
  این دل دیوونه هر شب واسه اون آواز می خونه
  تو فریبایی ، هم چون گل هایی ، بس کن این رنج و عذابم
  بی تو در دنیا ، مونده ام تنها ، بی ثمر هم چون سرابم
  اون ستاره ی شبم ، تویی تو
  مونده اسمش رو لبم ، تویی تو
  اون که واسش در تبم ، تویی تو
  خونه ی دل همیشه ، انتظارت می کشه
  اگه تو پیشش بیای ، دیگه تنها نمی شه

  هم خوان:
  دیگه تنها نمی شه وای

  شادمهر عقیلی:
  دیگه تنها نمی شه

  الهی عشق پاکم ، دوباره غم نگیره
  دیگه آسمون دل ، ابر ماتم نگیره

  هم خوان:
  حالا ، تو ، اون فریبای منی ، نو گل زیبای منی

  شادمهر عقیلی:
  اینو می دونی

  هم خوان:
  امید و هستی منی ، غرور و مستی منی

  شادمهر عقیلی:
  آفت جونیدانلود آهنگ فریبا شادمهر عقیلی
به اشتراک گذاری آهنگ فریبا

Suggest Correction of Fariba Name or Credits