بزهکار

  متن آهنگ بزهکار

  عز و التماس تو کار داده دستم داره باورم میشه دلتو شکستم

  حداقل تو نذار کسی بدونه من یکی به محضه رفتنت شکستم

  اینجا میشکنم حسابی توی هر دقیقه شصت بار

  اینجا اسم من عوض شد اینجا بم میگن بزهکار

  آخه حق دل من بود که بشه بی دین و ایمون

  هر کی پاش اینجاها وا شه میگن آدم میره بیرون

  گفتی تو رفاقت همه چی تمومی گفتی دوسم داری بمونی یا نمونی

  ..... یه وجب چهار انگشت فکر همه چیو کرده بودم الا خنجر از پشت

بزهکار


Download بزهکار

اشتراک گذاری