تو بارون که رفتی

  متن آهنگ تو بارون که رفتی

  تو بارون که رفتی
  شبم زیر و رو شد
  یه بغض شکسته
  رفیق گلوم شد
  تو بارون که رفتی
  دل باغچه پژمرد
  تمام وجودم
  توی آینه خط خورد
  هنوز وقتی بارون
  تو کوچه می باره
  دلم غصه داره
  دلم بی قراره
  نه شب عاشقانه است
  نه رویا قشنگه
  دلم بی تو خونه
  دلم بی تو تنگه
  ---
  یه شب زیر بارون
  که چشمم به راهه
  می بینم که کوچه
  پر نور ماهه
  تو ماه منی که
  تو بارون رسیدی
  امید منی تو
  شب نا امیدی

تو بارون که رفتی


Download تو بارون که رفتی

اشتراک گذاری