تعظیم

  متن آهنگ تعظیم

  من می خواستم برسم توی حرفات به صدا
  به الفبای نجیب واسه ذکر دعا

  من می خواستم برسم به همه کنایه ها
  به حقیقت تنت تو تموم سایه ها

  دل من دل من دیگه تسلیم تو بود
  با حقارت تنم دل به تعظیم تو بود

  من می خواستم برسم به تو خوبتو عزیز
  تا یه سایه بون بشی واسه من وقت گریز

  نتونست پر بکشه نفس خسته من
  به صدات نمی رسید لبای بسته من

  من فقط یه بی نسیب من فقط یه دردمند
  با حقارت تنم پیش معراج بلند

  واسه شنیدنت من باید پاک بشم
  تو مسیر بودنت من باید خاک بشم  تو مسیر بودنت تن عاشق یه اسیر
  مثل عابرای مست مثل برده های پیر

  بودنم به چشم تو مثل نامه یا یه خط
  شایدم گنگ و غریب با یه انشای غلط

  نتونست پر بکشه نفس خسته من
  به صدات نمی رسید لبای بسته من

  من فقط یه بی نسیب من فقط یه دردمند
  با حقارت تنم پیش معراج بلند

  واسه شنیدنت من باید پاک بشم
  تو مسیر بودنت من باید خاک بشم

تعظیم


Download تعظیم

اشتراک گذاری