هوای گریه

  متن آهنگ هوای گریه

  نه بسته ام به کس دل
  نه بسته کس به من دل
  چو تخته پاره بر موج
  رها رها رها من

  ز من هر آن که او دور
  چو دل به سینه نزدیک
  به من هر آنکه نزدیک
  از او جدا جدا من

  نه چشم دل به سویی
  نه باده در سبویی
  که تر کنم گلویی
  به یاد آشنا من

  نه چشم دل به سویی
  نه باده در سبویی
  که تر کنم گلویی
  به یاد آشنا من  ستاره ها نهفته
  در آسمان ابری
  دلم گرفته ای دوست
  هوای گریه با من
  هوای گریه با من

  ستاره ها نهفته
  در آسمان ابری
  دلم گرفته ای دوست
  هوای گریه با من
  هوای گریه با من
  دلم گرفته ای دوست
  هوای گریه با من
  هوای گریه با من  نه بسته ام به کس دل
  نه بسته کس به من دل
  چو تخته پاره بر موج
  رها رها رها من

  ز من هر آن که او دور
  چو دل به سینه نزدیک
  به من هر آنکه نزدیک
  از او جدا جدا من

هوای گریه


Download هوای گریه

اشتراک گذاری