عروسیعروسی


  متن آهنگ عروسی از لیلا فروهر

  شب شب شور و حال
  یک شب بی مثال
  عروس میره به حجله
  امشب شب وصال
  عروس ببین که دوماد
  مثال شاخه شمشاد
  تو این شب عروسی
  ازت یه بوسه میخواد
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگین عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگین عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله

  عروس مثال قرص ماه والله
  از همه خوشگلا سره ماشالله
  داماد که شاه عاشقای دنیاس
  الهی که چشم نخوره انشالله
  عروس خانم خونه بخت مبارک
  نشستن به تاج و تخت مبارک
  تور سپید خنچه عقد مبارک
  به قصر عشق رسیدنت مبارک
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگید عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگید عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله

  شب شب شور و حال
  یک شب بی مثال
  عروس میره به حجله
  امشب شب وصال
  عروس ببین که دوماد
  مثال شاخه شمشاد
  تو این شب عروسی
  ازت یه بوسه میخواد
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگین عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگین عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله

  عروس مثال قرص ماه والله
  از همه خوشگلا سره ماشالله
  داماد که شاه عاشقای دنیاس
  الهی که چشم نخوره انشالله
  عروس خانم خونه بخت مبارک
  نشستن به تاج و تخت مبارک
  تور سپید خنچه عقد مبارک
  به قصر عشق رسیدنت مبارک
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگید عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله
  عروس باید ببوسی شاه دومادو
  این عاشق رسیده به مرادو
  همه بگید عروس ببوس د یاالله
  مبارکه عروسیتون انشالله
  بادا بادا مبارک بادا
  انشالله مبارک بادا
  بادا بادا مبارک بادا
  انشالله مبارک بادا
  بادا بادا مبارک بادا
  انشالله مبارک بادادانلود آهنگ عروسی لیلا فروهر
به اشتراک گذاری آهنگ عروسی

Suggest Correction of Aroosee Name or Credits