تکه سنگتکه سنگ


  متن آهنگ تکه سنگ از عباس قادری

  خوش به حالت تکه سنگ

  که نداری دل تنگ

  حسودیم میشه به تو

  بی صدایی و یه رنگ

  دل عاشق نداری

  پیش کس جا بذاری

  تا با غم بشکننش

  از چشات خون بباری

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )


  چشم نداری ببینی این همه رنگ و ریا

  این همه ظلم و ستم

  این همه جور و جفا

  گوش نداری بشنوی

  وعدهای عاشقا

  بفریبنت تو رو با دروغ و وعدها

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )  پا نداری که بری

  دنبال یار شهر به شهر

  وقتی پیداش می کنی

  نخوادت با ناز و قهر

  کاش منم سنگی بودم

  خالی از غصه و غم

  عمر تو تا ابده

  عمر ما کوتاه و کم

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )دانلود آهنگ تکه سنگ عباس قادری
به اشتراک گذاری آهنگ تکه سنگ

Suggest Correction of Tekeh Sang Name or Credits