با سیاستبا سیاست


  متن آهنگ با سیاست از سپیده

  عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
  شریک عشق و نمیخوای دنبال ریاستی

  عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
  شریک عشق و نمیخوای دنبال ریاستی

  منو دنبال خودت با دروغات نکشون
  داری ضله میکنی منو انقدر نسوزون
  هی میخوام هیچی نگم تو به روت نمیاری
  دست پیشو میگیری که یه وقت کم نیاری

  دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
  این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی

  عشق من ارزش داره ها عشق تو اقتصادیه
  گفتن از عشق واسه تو حتی کمش زیادیه
  تو چی خیال کردی منو که عاشقتم حاضری
  نه جون من اینجوری نیست که دیر بیای و زود بری

  دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
  این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی

  دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
  این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی

  عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
  شریک عشق و نمیخوای دنبال ریاستی

  عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
  شریک عشق و نمیخوای دنبال ریاستی

  دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
  این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی

  دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
  این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنیدانلود آهنگ با سیاست سپیده
به اشتراک گذاری آهنگ با سیاست

Suggest Correction of Ba Siasat Name or Credits