چرا از من بدت میادچرا از من بدت میاد


  متن آهنگ چرا از من بدت میاد از هیچکس

  هیچ کس
  گوش کن

  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟

  در آرزوی مرگ شیرین گفته ها
  ما لات های بی خطریم نفس گفت به ما

  چرا ازم بدت میاد چرا داری نفرت
  وقتی منو میبینی بگو دوست داری چقدر
  بگو بوس کنی به من چیزی جور کنی که من
  هرچی که آبرو دارم به باد بدم
  سیر صعودی داره فشارت
  کاری ندارم به کارت
  این آهنگو گوش کن تا بهت چیزایی رو کنم ثابت
  صدام بکن هیچ کس سروش سابق
  همیشه اینطوری میخونم تا که نبره خوابت
  چرا ازم بدت میاد چونکه صِدام خش داره
  یا که چونکه بچه ونکم کدش هشت داره
  یا که چونکهشیش تا دنگه خیابون به اسم منه گنگه
  حواسمو جمع میکنم تا نخوره گنده چونکه قوانین رونده
  توی جنگل بزرگ همیشه کوچیکو خرده
  این واسه کسایی که ازم بد بگن
  بیا
  پس حرفامو میزنم بعد میرم

  چه هیزم تری من به شما فروختم؟
  که اینطوری تو خیانت من سوختم؟

  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟


  گوش کن

  هنوزم یه علامت سوال رویه کلّمه
  چرا فکر بیشتر آدما روی کلکل
  مایه دارا همشون کل دارن سره پول و پله
  بگن نصف دنیا که از زرو زورو زره
  اگه آمادگی داری بریم سر سالای بعدم بحثا باشه واسه بعدا
  چرا ازم بدت میاد چونکه رپ کنم
  نکنه میخای این کارو من بس کنم
  یا چونکه
  من وطن پرستمتعصب دارم
  از ایران که بهش تصور دارم
  احترام میزارم به سربازایی که مردن
  از دست ازرائیل می خوردن

  چیزی که میکنی فکرتو بگو به هر شکل
  تا که بزنی تو پیک باعث میشم کنی شرک
  به حرفام
  نگو چرا اینقدر حرف زدی
  بگو چرا ازم بدت میاد لعنتی


  در آرزوی مرگ شیرین گفته ها
  ما لات های بی خطریم نفس گفت به ما

  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟

  گوش کن

  صفر صفر 021

  چرا ازم بدت میاد چون آتیش تو چشام
  یا وقتی منو مست می بینی میگی چه شاد
  رپ کن دوست نداری با تریپ ساده
  هرکی تیریپ بگی بزنه میگی شاخه
  چرا ازم بدت میاد چون سیبیل دارم؟
  یا چونکه با هر جنس شاخ تریپ دارم
  بیا
  شاید از قیافم بدت میاد
  مگه میخای خواستگاری گرگ نما بیای
  ازم بدت میاد چونکه رپ من یکه
  یا که چونکه روی شیکم من صفر بیستو یکه(021)

  من از بچگی بزرگ شدم با یه عقده
  پس نپرس چرا وحشیم چونکه
  بعضی وقتا یه حس به من میگه
  توی وجودت عشق داره کم میشه
  چرا هیچکس نمیفهمه هیچ کسو
  بهتر ما همینجا تموم بکنیم بحثو


  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟
  چرا ازم تو بدت میاد؟


  ببینید
  واسه ما اصلا مهم نیست که از این آهنگ خوشتون میاد یا نه
  چونکه چه خوشتون بیاد یا چه خوشتون نیاد واسه من هیچ فرقی نمی کنه

  این آهنگو بیشتر خوندم واسه اینکه خودم حال میکنم

  میدونی چی میگم

  هیچ کس
  هیچ کس
  هیچ کس
  هیچ کس
  هیچ کس
  هیچ کسدانلود آهنگ چرا از من بدت میاد هیچکس
به اشتراک گذاری آهنگ چرا از من بدت میاد

Suggest Correction of Chera Az Man Badet Miad by Hichkas Name or Credits