قدح

  متن آهنگ قدح

  قدح را به سر کنید ، یا قدح را به سر کنید
  شب را سحر کنید ، غم دنیا را از سر به در کنید
  غم دنیا را از سر به در کنید

  الا ای یار ، خطر دارد جدایی
  نهال بی ثمر ، دارد جدایی
  بیا که ما و تو ، یک جای نشینیم
  که مرگ بی خبر ، دارد جدایی
  قدح را به سر کنید ، آی قدح را به سر کنید
  شب را سحر کنید ، غم دنیا را از سر به در کنید
  غم دنیا را از سر به در کنید

  زندگی چیست ، خون دل خوردن
  زیر دیوار آرزو مردن ، زیر دیوار آرزو مردن

  رسم دورنگی آیین ما نیست
  یک رنگ باشد روز و شب من
  یک رنگ باشد روز و شب من

  گذشت آن که تو سالار دلبران بودی
  خدای عشق من و یار دیگران بودی
  گذشت آن که ز درگاه خویش می راندی
  مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی

  قدح را به سر کنید ، یا قدح را به سر کنید
  شب را سحر کنید ، غم دنیا را از سر به در کنید
  غم دنیا را از سر به در کنید

  الا ای یار ، خطر دارد جدایی
  نهال بی ثمر ، دارد جدایی
  بیا که ما و تو ، یک جای نشینیم
  که مرگ بی خبر ، دارد جدایی
  قدح را به سر کنید ، آی قدح را به سر کنید
  شب را سحر کنید ، غم دنیا را از سر به در کنید
  غم دنیا را از سر به در کنید

قدح


Download قدح

اشتراک گذاری