دختر آبادان

  متن آهنگ دختر آبادان

  دختر آبادانی ای مه بندر
  دلم هلاکه سی تو میکشه پر
  واسه دیدن روی گل دختر
  تمومه آبروت تو سر و همسر

  عشق عاشقای جنوب وولک گرمه
  نگاه مرد بندری پر از شرمه
  عشق عاشقای جنوب وولک گرمه
  نگاه مرد بندری پر از شرمه
  هلاکه عشق پاکه نمونه ای رو خاکه
  سر قولش میمونه با دنیا مهربونه
  با دنیا مهربونه
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره

  دختر آبادانی ای مه بندر
  دلم هلاکه سی تو میکشه پر
  واسه دیدن روی گل دختر
  تمومه آبروت تو سر و همسر
  آی عاشق دل خسته که دلتنگی
  با دریا و باد و موجا میجنگی
  ما همنفس مرغ شباهنگم
  مثال رنگ دریا با تو یک رنگم
  شبا کنار آتیش با کولی های بومی
  با دخترون بندر میرقصیم و میخونیم
  میرقصیم و میخونیم
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی تو کشتی میارم
  ندارم راه چاره
  مونی که خواستگارم
  با ساز و با ناقاره
  سی تو کشتی میارم
  ندارم راه چاره
  مونی که خواستگارم

  آی عاشق دل خسته که دلتنگی
  با دریا و باد و موجا میجنگی
  ما همنفس مرغ شباهنگم
  مثال رنگ دریا با تو یک رنگم
  شبا کنار آتیش با کولی های بومی
  با دخترون بندر میرقصیم و میخونیم
  میرقصیم و میخونیم
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره
  با ساز و با ناقاره
  سی مو کشتی میاره
  نداره راه چاره
  اونی که خواستگاره

دختر آبادان


Download دختر آبادان

اشتراک گذاری