وقتی تو نیستی

  متن آهنگ وقتی تو نیستی

  وقتی تو نیستی گم میشه آفتاب
  خاکستر میشه حریر مهتاب
  از رفتنت من پر میشم از شب
  شب دلهره شب اضطراب

  وقتی تو نیستی دنیا شب میشه
  شب از دل من شب تا همیشه
  بی تو هر نفس تکرار ترسه
  لحظه لحظه نیست نبض تشویشه

  بی تو نه صدا مونده نه آواز
  نه اشک غزل نه ناله ساز
  بالی اگه هست از جنس کوهه
  از رنگ خاک و حسرت پرواز

  هیچکی عاشقت اینجور که منم
  نبود و نشد لاف نمیزنم
  من از تویی که بد کردی با من
  گله میکنم دل نمیکنم

  هیچکی عاشقت اینجور که منم
  نبود و نشد لاف نمیزنم
  من از تویی که بد کردی با من
  گله میکنم دل نمیکنم

  بی تو نه صدا مونده نه آواز
  نه اشک غزل نه ناله ساز
  بالی اگه هست از جنس کوهه
  از رنگ خاک و حسرت پرواز

  بی تو نه صدا مونده نه آواز
  نه اشک غزل نه ناله ساز
  بالی اگه هست از جنس کوهه
  از رنگ خاک و حسرت پرواز

وقتی تو نیستی


Download وقتی تو نیستی

اشتراک گذاری