آخرین معشوق

  متن آهنگ آخرین معشوق

  مجید رکنی:
  با من بگو از عشق ، ای آخرین معشوق ، که برای رسوایی دنبال بهونه ام
  با بوسه ی آروم ، خوابم رو دزدیدی ، تو شدی تعبیر رویای شبونه ام
  من تو نگاه تو ، دنیامو می بینم ، فردای شیرینم نازنین من
  چشمای تو افسانه نیست ، که تموم خواب و خیالم بود
  تقدیر من عشق تو شد ، که همیشه فکر محالم بود

  شب های تنهایی هم رنگ گیسوته ، آغوشتو وا کن بانوی مهتابی
  دلواپسی هامو با خنده ی کم کن، که تویی پایان تردید و بی تابی
  من تو نگاه تو ، دنیامو می بینم ، فردای شیرینم نازنین من
  چشمای تو افسانه نیست ، که تموم خواب و خیالم بود
  تقدیر من عشق تو شد ، که همیشه فکر محالم بود

  هم خوانی:
  لا لا لالا ، لا لا لالا
  لا لا لالا للا لا لا لا

  چشمای تو افسانه نیست ، که تموم خواب و خیالم بود

  لا لا لالا ، لا لا لالا
  لا لا لالا للا لا لا لا

  تقدیر من عشق تو شد ، که همیشه فکر محالم بود

  چشمای تو افسانه نیست ، که تموم خواب و خیالم بود
  تقدیر من عشق تو شد ، که همیشه فکر محالم بود

  چشمای تو افسانه نیست ، که تموم خواب و خیالم بود
  تقدیر من

آخرین معشوق


Download آخرین معشوق

اشتراک گذاری