گل واژه

  متن آهنگ گل واژه

  وقتی که من عاشق می شم
  دنیا برام رنگ دیگه س
  صبح خروس خونش برام
  انگار یه آهنگ دیگه س

  وقتی که من عاشق می شم
  ترانه هام عاشق ترن
  گل واژه های شعر من
  رنگ گلارو می برن

  عشق واسه من یه معجزه س
  تو لحظه های بی امید
  تو صبح سردم مثل طلوع خورشید
  فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه
  ناجی قلبم ، عشقه بدون تردید

  وقتی که من عاشق می شم
  عاشقتر از من دیگه نیست
  تو جون سپردن واسه عشق
  هیچ کی سر از من دیگه نیست

  دار و ندارمو می خوام به پای عشقم ببازم
  می خوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم

  وقتی که من عاشق می شم
  فصل دوباره موندنه
  فصل رباعی و غزل
  وقت ترانه خوندنه
  وقت تو بیداری شبو
  به مرز صبح رسوندنه

گل واژه


Download گل واژه

اشتراک گذاری