رودخونه ها

  متن آهنگ رودخونه ها

  رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم
  برم به دریا برسم . ماهی بشم . ماهی بشم
  دلم میخواد اونجا برم که همه دنیا آب باشه
  تا نرسه دستی به من
  دلم میخواد دور و برم هزار تا گردآب باشه . هزار تا گردآب باشه
  رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم
  برم به دریا برسم . ماهی بشم . ماهی بشم
  من دیگه سرنوشتمو به دست فردا نمیدم
  لحظه به لحظه دلمو به آرزوها نمیدم
  میخوام غبار تنمو پاک کنم . پاک کنم
  خاطره های خاکیمو خاک کنم . خاک کنم
  قصه دل کندنمو موجای دریا میدونن . موجای دریا میدونن
  شکستن بغض منو فقط حبابا میدونن . فقط حبابا میدونن
  رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم
  برم به دریا برسم . ماهی بشم . ماهی بشم
  رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم
  برم به دریا برسم . ماهی بشم . ماهی بشم

رودخونه ها


Download رودخونه ها

اشتراک گذاری