امشب شب مهتابه

  متن آهنگ امشب شب مهتابه

  امشب به بر من استُ آن مایه ی ناز
  یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز

  ای روشنی صبحُ به مشرق برگرد
  ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

  امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
  حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

  کِی باشد و کِی ، باشد و کی ، باشد و کی
  مِی باشد و مِی باشد و مِی ، باشد و مِی

  او گَه لب مِی ، بوسد و من ، گَه لب وی
  او مستُ ز می ، گردد و من مستُ ز وی

  امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
  حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام

  خوابستُ بیدارش کنید
  مست استُ هشیارش کنید

  گویید فلانی آمده
  آن یار جانی آمده

  آمده حال تو ، احوال تو
  سفید روی تو ، سیه موی تو

  ببیند برود

  امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
  حبیبم اگر خوابه ، طبیبم رو می خوام  ---
  emshab shabe mahtabe

امشب شب مهتابه


ارسال آهنگ امشب شب مهتابه

اشتراک گذاری