گفتم غم تو دارم

  متن آهنگ گفتم غم تو دارم

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
  گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید
  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
  گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
  گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
  گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
  گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید
  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
  گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
  گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
  گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید

گفتم غم تو دارم


ارسال آهنگ گفتم غم تو دارم

اشتراک گذاری